Thông tin

Bước 1: Truy cập website: shop.utschool.edu.vn Bước 2: Tìm kiếm sản phẩm Tìm kiếm trong danh mục...

UTS - 0 bình luận - 21/07/2021

1. Nhận hàng trực tiếp tại UTS: Đơn hàng sẽ được giao tận lớp cho học sinh hoặc Phụ huynh có thể ...

UTS - 0 bình luận - 22/07/2021

1. Xác nhận đơn hàng và thanh toán Sau khi Phụ huynh đặt hàng thành công, Phiếu xác nhận đặt hàng...

UTS - 0 bình luận - 22/07/2021

Giới thiệu Website shop.utschool.edu.vn là một trong những kênh chính thức của Trường Quốc tế Nam...

UTS - 0 bình luận - 22/07/2021

QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ 1. Sản phẩm đổi trả - Chỉ áp dụng đổi trả với sản phẩm Đồng phục. - Học cụ, văn...

UTS - 0 bình luận - 22/07/2021

Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoả...

UTS - 0 bình luận - 21/07/2021