1. Nhận hàng trực tiếp tại UTS: Đơn hàng sẽ được giao tận lớp cho học sinh hoặc Phụ huynh có thể đến nhận trực tiếp tại Cửa hàng sau 01 (một) ngày kể từ khi Cửa hàng xác nhận thanh toán.

2. Giao tận nhà: Đơn hàng sẽ được nhân viên giao vận giao đến địa chỉ Phụ huynh đã điền thông tin trong phần “Thông tin giao hàng” trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi Phụ huynh chuyển khoản thành công.

Sau thời hạn trên, nếu Phụ huynh không nhận được hàng, vui lòng liên hệ Tổng đài số (028) 710 27788 - chọn nhánh số 1. Nhà trường sẽ kiểm tra tình trạng đơn hàng và gửi lại đến Phụ huynh trong thời gian sớm nhất.

Lưu ý:

- Nhà trường không vận chuyển hàng ngoại tỉnh.

- Phí vận chuyển: được tính trên cước phí của đơn vị vận chuyển đối tác của UTS. Phí vận chuyển sẽ được thể hiện trong Tổng giá trị đơn hàng tại bước Thanh toán đơn hàng.