UTS SHOP - Trường Quốc Tế Nam Mỹ - Trường Quốc tế Nam Mỹ - UTS là trường song ngữ và quốc tế tiến bộ hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng cao, cân bằng giữa các giá trị cốt lõi của quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế

Móc khóa Đại bàng UTS

90.000₫

Đại bàng bông UTS

140.000₫

Bình nước UTS 470ml

390.000₫

Đồng phục bơi nữ

350.000₫

Đồng phục bơi nam

350.000₫

Tập viết UTS Tiểu học

15.000₫

Hộp bút UTS

60.000₫

Bút chì UTS

7.000₫

Bút bi UTS

8.000₫

Balo UTS

260.000₫

Nón lưỡi trai UTS

80.000₫

Nón vành UTS

80.000₫

Bình nước UTS 330ml

280.000₫

Combo Đồng phục Nữ

2.140.000₫
2.380.000₫

Combo Đồng phục Nam

2.140.000₫
2.380.000₫