CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới thiệu

Website shop.utschool.edu.vn là một trong những kênh chính thức của Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS. Tại website này, Học sinh và Quý Phụ huynh có thể tìm thông tin về đồng phục và phụ kiện của UTS được cập nhật hằng ngày. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của Học sinh và Quý Phụ huynh và cam kết bảo mật thông tin của Học sinh và Quý Phụ huynh khi dành sự tin tưởng và cung cấp thông tin cá nhân cho UTS. Đây là nguyên tắc khi tiếp cận quyền riêng tư, thông tin cá nhân tại website shop.utschool.edu.vn của Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS.

Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân này gồm các nội dung:

1. Sự chấp thuận

Bằng việc cung cấp cho UTS thông tin cá nhân của mình, Học sinh và Quý Phụ huynh đồng ý thông tin cá nhân của mình sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính sách này.

UTS bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào.

2. Mục đích thu thập

UTS thu thập thông tin cá nhân nhằm phục vụ cho các mục đích: hoàn tất việc đặt hàng và thanh toán của Quý Phụ huynh dành cho những sản phẩm tại UTS Shop.

3. Thời gian lưu trữ

Thông tin cá nhân của Học sinh và Quý Phụ huynh sẽ được lưu trữ cho đến khi Học sinh và Quý Phụ huynh có yêu cầu hủy. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của Học sinh và Quý Phụ huynh sẽ được bảo mật trên máy chủ của website shop.utschool.edu.vn

4. Không chia sẻ Thông tin cá nhân của Học sinh và Quý Phụ huynh

UTS sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của Học sinh và Quý Phụ huynh cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

– UTS có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website shop.utschool.edu.vn và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. UTS yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.

5. Thông tin liên hệ

Nếu Học sinh và Quý Phụ huynh có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của UTS, xin vui lòng liên hệ với UTS bằng cách:

Gọi điện thoại đến hotline: (028) 710 78887 – ext 1

Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: info@utschool.edu.vn

UTS / 0 bình luận / 22/07/2021