HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG TRÊN WEBSITE

Bước 1: Truy cập website: shop.utschool.edu.vn

Bước 2: Tìm kiếm sản phẩm

 • Tìm kiếm trong danh mục có sẵn theo nhóm sản phẩm: Đồng phục, Dụng cụ học tập và Phụ kiện, Combo đề xuất.
 • Tham khảo và lựa chọn sản phẩm có sẵn.

Bước 3: Lựa chọn sản phẩm

 • Nhấn chọn vào sản phẩm cần mua.
 • Chọn kích cỡ (size) nếu sản phẩm có nhiều kích cỡ khác nhau. Đối với Đồng phục, Phụ huynh có thể tham khảo kích cỡ theo thông số tại phần "Mô tả".
 • Nhấn nút “Mua hàng”
 • Nếu muốn tiếp tục lựa chọn các sản phẩm khác cần mua, nhấn "Tiếp tục mua hàng" và làm theo hướng dẫn ở Bước 2. Nếu đã lựa chọn đầy đủ các sản phẩm cần mua, nhấn nút "Tiến hành thanh toán".

Bước 4: Kiểm tra thông tin sản phẩm & giỏ hàng

 • Kiểm tra thông tin trong giỏ hàng về: chủng loại sản phẩm, kích cỡ (size), số lượng sản phẩm.
 • Nếu cần thay đổi các thông tin đã chọn vào giỏ hàng, chọn "Quay về giỏ hàng", sau đó thực hiện:
 • Thay đổi chủng loại sản phẩm: nhấn nút “X” (Xóa) sau đó tiến hành chọn lại sản phẩm.
 • Thay đổi kích cỡ của sản phẩm: nhấn nút “X” (Xóa) sau đó tiến hành chọn lại sản phẩm.
 • Thay đổi số lượng sản phẩm: nhấn nút (+) hoặc (-) tại phần "Số lượng".
 • Mua thêm sản phẩm: Nhấn "Mua thêm" và tiến hành chọn thêm sản phẩm.
 • Nếu Phụ huynh đã chọn đúng và đủ sản phẩm theo nhu cầu, nhấn vào nút “Thanh toán”.

Bước 5: Tiến hành thanh toán

 • Phụ huynh điền đầy đủ thông tin tại phần "Thông tin nhận hàng"
  • Nếu có nhu cầu nhận hàng tại lớp, Phụ huynh vui lòng điền tại phần "Ghi chú" những thông tin sau: Tên học sinh_Lớp_Mã học sinh
 • Lựa chọn phương thức vận chuyển tại phần "Vận chuyển"
 • Lựa chọn phương thức thanh toán tại phần "Thanh toán"
 • Kiểm tra lại tất cả các thông tin nhận hàng và đơn hàng, sau đó nhấn nút “Đặt hàng”.
 • Sau khi đặt hàng thành công, Nhà trường sẽ gọi điện xác nhận đơn hàng theo thông tin Phụ huynh đã cung cấp.

Bước 6: Chuyển khoản thanh toán đơn hàng

 • Nếu lựa chọn phương thức thanh toán "Chuyển khoản qua ngân hàng", Phụ huynh vui lòng chuyển khoản Tổng giá trị đơn hàng theo thông tin tài khoản và cú pháp Nhà trường đã hiển thị trong thông báo trên website. 
 • Sau 02 ngày làm việc nếu Phụ huynh không chuyển khoản thánh toán, đơn hàng sẽ tự động hủy. 
UTS / 0 bình luận / 21/07/2021